בקבוקי זכוכית

glass bottles
ROXANI
רוקסן

DOROTHEA
דורותיה

ASPASIA
אספסיה

THETIS 100ml
תטיס

straight end bottle
אני מתקשר